Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

HTX công nghiệp Vinh Quang

Mã số C004681
Lượt xem 628
Tên công ty HTX công nghiệp Vinh Quang
Tên quốc tế
Tên viết tắt N/A
Địa chỉ 17 Tran Phu Str., Ba Dinh Dist. , Hà Nội
Điện thoại công ty 38232487   
Fax công ty 37624059   
Email công ty trung198@fpt.vn
Website công ty http://www.hapulico.com
Lĩnh vực kinh doanh
Loại doanh nghiệp Hợp tác xã
Ngày thành lập công ty 31/12/1969
Giấy phép kinh doanh số N/A
Lần đăng ký thứ N/A
Người đại diện N/A
Địa chỉ người đại diện N/A
Vốn điều lệ N/A
Giới thiệu, thông tin chung N/A
Trạng thái công ty Đang hoạt động
 

Comment

Free Auto Backlinks From http://liketop.net