Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty TNHH Cheng Neng

Mã số C000362
Lượt xem 704
Tên công ty Cty TNHH Cheng Neng
Tên quốc tế
Tên viết tắt N/A
Địa chỉ Đồng An IZ., Bình Hòa Hamlet, Thuận An Dist. , Bình Dương
Điện thoại công ty 650-3758518   
Fax công ty 650-3758525   
Email công ty yenlung@yahoo.com
Website công ty N/A
Lĩnh vực kinh doanh Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
Loại doanh nghiệp Công ty TNHH
Ngày thành lập công ty 31/12/1969
Giấy phép kinh doanh số N/A
Lần đăng ký thứ N/A
Người đại diện N/A
Địa chỉ người đại diện N/A
Vốn điều lệ N/A
Giới thiệu, thông tin chung N/A
Trạng thái công ty Đang hoạt động
 

Comment

Free Auto Backlinks From http://liketop.net