Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty CP Hồng Đào Chu Lai

Địa chỉ: Tam Hiệp IZ, Tam Hiệp Commune, Núi Thành Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3565108   
Fax công ty: 510-3565709   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì Tấn Đạt

Địa chỉ: Lot 3, Điện Nam Điện Nam IZ., Điện Bàn Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3843472   
Fax công ty: 510-3843472   
Website công ty: N/A

Xí nghiệp bao bì khép kín Đà Nẵng

Địa chỉ: 498 Ngô Quyền Str., An Hải Bắc Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 511-3932962   
Fax công ty: 3932976   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Anh Đức

Địa chỉ: 450 Phan Chu Trinh, An Xuân Ward, Tam Kỳ Town ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3828224   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Sơn Mỹ

Địa chỉ: Hamlet 5, Quế Cường Commune, Quế Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3656110   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP Hồng Đào Chu Lai

Địa chỉ: Tam Hiệp IZ, Tam Hiệp Commune, Núi Thành Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3565108   
Fax công ty: 510-3565709   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì Tấn Đạt

Địa chỉ: Lot 3, Điện Nam Điện Nam IZ., Điện Bàn Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3843472   
Fax công ty: 510-3843472   
Website công ty: N/A

Xí nghiệp bao bì khép kín Đà Nẵng

Địa chỉ: 498 Ngô Quyền Str., An Hải Bắc Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 511-3932962   
Fax công ty: 3932976   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Mỹ Hưng

Địa chỉ: Hamlet 3, Bình Trung Commune, Thăng Bình Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3673367   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP xây lắp Vinaconex 25

Địa chỉ: 159B Trần Quý Cáp Str., An Xuân Ward, Tam Kỳ Town ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3851300, 3812691, 3812410, 3824618   
Fax công ty: 510-3851694   
Website công ty: N/A

Cty CP bê tông Hòa Cầm

Địa chỉ: Phan Bội Châu Str., Tân Thạnh Ward , Tam Kỳ City ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3672516, 3672511   
Fax công ty: 510-3672516   
Website công ty: N/A

Cty xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Nam

Địa chỉ: 642 Phan Chu Trinh Str., Tân Thanh Ward, Tam Kỳ Town ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3859909   
Fax công ty: 510-3859809   
Website công ty: N/A

Cty xây lắp điện Quảng Nam

Địa chỉ: Thuận Yên IZ., Trần Phú Str. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3812020, 3812523   
Fax công ty: 510-3812021   
Website công ty: N/A

Cảng Kỳ Hà

Địa chỉ: Sub-hamlet 2, Tam Quang Hamlet, Núi Thành Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3550222, 3550108   
Fax công ty: 510-3872787   
Website công ty: N/A

Cty cao su Quảng Nam

Địa chỉ: Highway 1A, Hà Lam Townlet, Thăng Bình Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3667129   
Fax công ty: 510-3667129   
Website công ty: N/A

Cty CP đầu tư và sản xuất Việt Hàn

Địa chỉ: Lot 4, Điện Nam IZ, Điện Ngọc ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3946345   
Fax công ty: 3946333   

Nông trường Quyết Thắng

Địa chỉ: Ban Mai Sub-hamlet, Ba Hamlet, Đông Giang Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3797125   
Fax công ty: 510-3797125   
Website công ty: N/A

Cty cơ khí xây dựng Hoàng Châu

Địa chỉ: Long Xuyên Sub-hamlet, Nam Phước Townlet , Duy Xuyên Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3778935   
Fax công ty: 510-3778935   
Website công ty: N/A

Cty CP Nguyễn Đức Báu

Địa chỉ: 4 Area, Vĩnh Điện Townlet, Điện Bàn Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3867278   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tân Nhật Minh

Địa chỉ: Lot A48 Phan Bội Châu Str. , Tân Thạnh Ward, Tam Kỳ City ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3810651   
Fax công ty: 510-3810651, 3813023   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Thành Quang

Địa chỉ: Tân Lập, Tân An Ward, Hội An Town ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3921188   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Phú Cường Silk

Địa chỉ: Phong Lục Sub-hamlet, Điện Thắng Hamlet, Điện Bàn Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3744445   
Fax công ty: 510-3744446   
Website công ty: N/A

HTX dệt Duy Trinh

Địa chỉ: Duy Trinh Hamlet, Duy Xuyên Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3877229   
Fax công ty: 510-3877602   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại Trịnh Phát

Địa chỉ: Hamlet 5, Núi Thành Townlet, Núi Thành Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3581296   
Fax công ty: 3891449   
Website công ty: N/A

Cty CP sản xuất và xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Thắng Lợi

Địa chỉ: 92 Phan Chu Trinh Str., Cẩm Phô Ward, Hội An Town ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3916899   
Fax công ty: 510-3862334   
Website công ty: N/A

Cty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ xây dựng Sơn Toàn

Địa chỉ: 49 Nhị Trưng, Cẩm Phô Ward, Hội An Town ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3916152   
Fax công ty: 3916152   
Website công ty: N/A

Cty dược và vật tư y tế Quảng Nam

Địa chỉ: 120 Huỳnh Thúc Kháng Str., An Xuân Ward, Tam Kỳ Town ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3812010   
Fax công ty: 510-3828189   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Phú Hội

Địa chỉ: Area 3, Vĩnh Điện Townlet, Điện Bàn Dist. ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3867917   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP du lịch dịch vụ Hội An

Địa chỉ: 10 Trần Hưng Đạo Str., Hội An Town ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 510-3861373   
Fax công ty: 510-3861636   
Website công ty: http://www.hoiantourist.com

Cty du lịch Và Đầu Tư Quảng Nam

Địa chỉ: 36 Nguyễn Chí Thanh, Tân Thạnh Ward, Tam Kỳ Town ,
Tỉnh/tp: Quảng Nam
Điện thoại công ty: 3810510   
Fax công ty: 3810511   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net