Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty CP in thương mại Phú Yên

Địa chỉ: 396 Hùng Vương, Ward 7, Tuy Hòa City ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 057-3841786, 3841154   
Fax công ty: 057-3841105   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Thu Thảo

Địa chỉ: 231 Nguyễn Huệ, Ward 5, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3825849   
Fax công ty: 57-2253547   
Website công ty: N/A

Cty CP in thương mại Phú Yên

Địa chỉ: 396 Hùng Vương, Ward 7, Tuy Hòa City ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 057-3841786, 3841154   
Fax công ty: 057-3841105   
Website công ty: N/A

Cty TNHH đầu tư và kinh doanh Địa ốc Phú Việt

Địa chỉ: 349 Nguyễn Huệ, Ward 5, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 3893475   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP bia Sài Gòn Phú Yên

Địa chỉ: Km 2, Highway 1, Ward 8, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3827724   
Fax công ty: 57-3822583   
Website công ty: N/A

Cty CP Phú Minh

Địa chỉ: Phú Yên IZ., Hòa Hiệp Bắc Hamlet, Tuy Hòa Dist. (55 Nguyễn Trãi, Tuy Hòa City) ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3548028, 3819659   
Fax công ty: 57-3548028   
Website công ty: http://www.biaphuminh.com

Cty liên doanh bia Sài Gòn

Địa chỉ: 265 Nguyễn Tất Thành, Ward 8, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3824061   
Fax công ty: 57-3822583   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại du lịch Phú Minh

Địa chỉ: 53 Nguyễn Trãi Str., Ward 4, Tuy Hòa City ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3821352   
Fax công ty: 57-3821352   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Ea Bá

Địa chỉ: Eamkeng, EaBar Hamlet, Sông Hinh Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3622062   
Fax công ty: 57-3622063   
Website công ty: N/A

Cảng Nha Trang

Địa chỉ: 5 Trần Phú Str., Vĩnh Nguyên Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: (84-58) 3590019,3590020   
Fax công ty: (84-58) 3590017   

Cty TNHH trung tâm kỷ thuật quốc tế Hoàn Vũ

Địa chỉ: 56 Highway 1a, Ward 2, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 3836231   
Fax công ty: 3823784   
Website công ty: http://www.hoanvu.com

Cty TNHH trung tâm kỷ thuật quốc tế Hoàn Vũ

Địa chỉ: 56 Highway 1a, Ward 2, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 3836231   
Fax công ty: 3823784   
Website công ty: http://www.hoanvu.com

Cty TNHH trung tâm kỷ thuật quốc tế Hoàn Vũ

Địa chỉ: 56 Highway 1a, Ward 2, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 3836231   
Fax công ty: 3823784   
Website công ty: http://www.hoanvu.com

Cty TNHH trung tâm kỷ thuật quốc tế Hoàn Vũ

Địa chỉ: 56 Highway 1a, Ward 2, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 3836231   
Fax công ty: 3823784   
Website công ty: http://www.hoanvu.com

Cty may xuất nhập khẩu Phú Yên

Địa chỉ: 81 Highway 1A, Ward 2, Tuy Hoà Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3825404, 3825126   
Fax công ty: 57-3823104   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Khôi

Địa chỉ: Lot B2, Đông Bắc Sông Cầu IZ, Xuân Hải Commune, Sông Cầu Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3721237   
Fax công ty: 57-3721237   

Cty TNHH Phú Mỹ

Địa chỉ: Lot B1 Đông Bắc Sông Cầu IZ, Xuân Hải Commune, Sông Cầu Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3721183, 3721300   
Fax công ty: 57-3721183   
Website công ty: N/A

Cty TNHH sản xuất hàng trang trí nội thất Thái Thịnh

Địa chỉ: Đông Bắc Sông Cầu IZ, Xuân Hải Commune, Sông Cầu Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3721152   
Fax công ty: 57-3751152   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tân Bình Phú

Địa chỉ: Đông Bắc Sông Cầu IZ, Xuân Hải Commune, Sông Cầu Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3721187   
Fax công ty: 57-3721188   
Website công ty: N/A

Cty du lịch Phú Yên

Địa chỉ: 2A Trần Hưng Đạo Str., Ward 1, Tuy Hoà Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3823697, 3825310   
Fax công ty: 57-3826459   
Website công ty: N/A

Cty CP 30-4

Địa chỉ: 437 Trần Hưng Đạo, Ward 4, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3828778   
Fax công ty: 57-899599   
Website công ty: N/A

Cty CP xi măng Cosevco Phú Yên

Địa chỉ: Phú Thạnh Hamlet, An Chấn Commune, Tuy An Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3790178   
Fax công ty: 57-3790236   
Website công ty: N/A

Cty Huỳnh Minh

Địa chỉ: 62/101 Lê Lợi Str., Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3823742   
Fax công ty: 57-3828787   
Website công ty: N/A

Cty TNHH đầu tư và xây dựng 1-5

Địa chỉ: 60 Lê Lợi Str., Ward 3, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 3826163   
Fax công ty: 3826163   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Phúc Hưng

Địa chỉ: 28 Ngô Gia Tự, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3827601, 3851258, 3558246   
Fax công ty: 57-3836381   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Sông Hinh

Địa chỉ: Tân An Hamlet, EaBar Commune, Sông Hinh Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3622069, 3847182   
Fax công ty: 57-3622069   
Website công ty: N/A

Cty thương mại miền núi Phú Yên

Địa chỉ: 109 Nguyễn Trãi, Ward 4, Tuy Hòa Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3823342   
Fax công ty: 57-3824004   
Website công ty: N/A

Cty lâm đặc sản Phú Yên

Địa chỉ: 52 Highway 1, Ward 2, Tuy Hoà Town ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3823516, 3823620   
Fax công ty: 57-3825027   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Sơn

Địa chỉ: Area 3, Phước Thạnh Ward, Tuy Hòa City ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3851594, 3852032   
Fax công ty: 57-3852200   
Website công ty: N/A

Cty TNHH nguyên liệu giấy á Châu

Địa chỉ: Đông Bắc Sông Cầu IZ, Xuân Hải Commune, Sông Cầu Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3721234   
Fax công ty: 57-3721233   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net