Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty CP giấy Lửa Việt

Địa chỉ: Area 9, Hạ Hoà Townlet. Hạ Hoà Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3883117   
Fax công ty: 210-3883120   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đức Trung

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành Str., Thanh Miếu Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3846599   
Fax công ty: 210-3911411   
Website công ty: N/A

Cty Việt Đức Phú Thọ

Địa chỉ: Lâm Thao Townlet, Lâm Thao Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3825008   
Fax công ty: 210-3826289   
Website công ty: N/A

TCty đầu tư phát triển Nasoco

Địa chỉ: 2427 Hùng Vương Avenue, Nông Trang Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3810568   
Fax công ty: 210-3760247   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại Vạn Liên

Địa chỉ: Area 6, Hà Lộc Hamlet, Phú Thọ Town ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 3820614   
Fax công ty: 3711328   
Website công ty: N/A

Cty CP giấy Lửa Việt

Địa chỉ: Area 9, Hạ Hoà Townlet. Hạ Hoà Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3883117   
Fax công ty: 210-3883120   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đức Trung

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành Str., Thanh Miếu Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3846599   
Fax công ty: 210-3911411   
Website công ty: N/A

Cty Việt Đức Phú Thọ

Địa chỉ: Lâm Thao Townlet, Lâm Thao Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3825008   
Fax công ty: 210-3826289   
Website công ty: N/A

TCty đầu tư phát triển Nasoco

Địa chỉ: 2427 Hùng Vương Avenue, Nông Trang Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3810568   
Fax công ty: 210-3760247   
Website công ty: N/A

Cty CP Tân Phong

Địa chỉ: Khu 15, Thành phố Việt Trì, Thành phố Việt Trì ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 3787377   
Fax công ty: 3787388   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hải Hưng

Địa chỉ: Area 5, Vân Cơ Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 3952278   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Kor - Vipack

Địa chỉ: Lô 9 - Kcn Thuỵ Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 3857772   
Fax công ty: 3953367   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Woong Jin

Địa chỉ: Lot 9, Thuỵ Vân IZ., Thụy Vân Hamlet, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3857833   
Fax công ty: 210-3857835   
Website công ty: N/A

Cty Việt Đức Phú Thọ

Địa chỉ: Lâm Thao Townlet, Lâm Thao Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3825008   
Fax công ty: 210-3826289   
Website công ty: N/A

Cty CP Licogi 14

Địa chỉ: 2068 Hùng Vương Str., Nông Trang Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3953543   
Fax công ty: 210-3953542   
Website công ty: N/A

Cty xuất nhập khẩu và xây dựng

Địa chỉ: 1083 Hùng Vương Str., Thọ Sơn Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3844063, 3846433   
Fax công ty: 210-3844062   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Mai

Địa chỉ: Group 16 Area 9, Gia Cẩm Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3954377   
Fax công ty: 210-3954377   
Website công ty: N/A

Cty xây dựng hạ tầng đô thị và nông thôn Phú Thọ

Địa chỉ: Tiên Phú Str., Tiên Cát Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3846499, 3848489   
Fax công ty: 210-3850138   
Website công ty: N/A

Cty bia nước giải khát Hồng Hà

Địa chỉ: Hồng Hà Line, Tiên Cát Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3847013   
Fax công ty: 210-3840636   
Website công ty: N/A

Cty bia rượu Viger

Địa chỉ: Hồng Hà Str., Bến Gót Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 3862721   
Fax công ty: 3862686   
Website công ty: N/A

Cty rượu Đồng Xuân

Địa chỉ: Group 6, Thanh Ba Townlet, Thanh Ba Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3885365, 3885604   
Fax công ty: 210-3885605   
Website công ty: http://www.dolico.com.vn

Cty vật tư vận tải Việt Trì - Nhà máy bia Hùng Vương

Địa chỉ: Lot 6B, Thụy Vân IZ., Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3954732   
Fax công ty: 210-3954473   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Dongkuk Việt Nam

Địa chỉ: Lot 10, Thuỵ Vân Hamlet, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3953901   
Fax công ty: 210-3857365   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Jung Il Rubber Machine

Địa chỉ: Lot 2, Thuỵ Vân IZ., Thụy Vân Hamlet, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 3953771   
Fax công ty: 3859343   
Website công ty: N/A

Cty CP Minh Đức

Địa chỉ: 2325 Hùng Vương Str., Nông Trang Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3846495   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty chè Phú Đa

Địa chỉ: Thanh Sơn Townlet, Thanh Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3873554   
Fax công ty: 210-3873547   
Website công ty: http://www.phudatea.com.vn

Cty chè Văn Võ Miếu

Địa chỉ: Hà Biên Area, Võ Miếu Hamlet, Thanh Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 3872042   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP chè Phú Thọ

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành Str., Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3846543   
Fax công ty: 210-3841861   
Website công ty: N/A

Cty CP Cường Thịnh

Địa chỉ: 2747 Hùng Vương Str., Nông Trang Ward, Việt Trì City ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 3837737   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH chế biến chè xuất khẩu Đại Đồng

Địa chỉ: Area 6, Thanh Ba Townlet, Thanh Ba Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Thọ
Điện thoại công ty: 210-3885335   
Fax công ty: 210-3884575   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net