Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty TNHH thương mại và dịch vụ Trúc Nguyên

Địa chỉ: 543 Thống Nhất Str., Mỹ Hương Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3834680, 3920644   
Fax công ty: 68-3834680   
Website công ty: N/A

Lâm trường Tân Tiến

Địa chỉ: Mã Tiền Str., Phước Tiến Hamlet, Bác ái Dist. ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3854235   
Fax công ty: 68-3854338   
Website công ty: N/A

Cty mía đường Phan Rang

Địa chỉ: Bác ái Group, Đô Vinh Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3888039, 3888789, 3822914   
Fax công ty: 68-3888633   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Phát Đạt

Địa chỉ: 12 Trưng Trắc Str., Đức Nghĩa Ward, Phan Thiết City ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3818816   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Xí nghiệp sản xuất và thương mại Đạo Long

Địa chỉ: 14 Lê Lợi Str., Kinh Dinh Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3822551   
Fax công ty: 68-3831785   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại xây dựng và cơ khí Trọng Tiến

Địa chỉ: 653 Str., 21/8, Bảo An Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3889255   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Xí nghiệp xây dựng thương mại cơ khí Ngọc Sơn

Địa chỉ: 818 Str., 21/8, Đô Vinh Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Townlet ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3888319   
Fax công ty: 3889264   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại dịch vụ đào tạo Chí Công

Địa chỉ: 62/1 Trần Hưng Đạo Str., Phú Trinh Ward, Phan Thiết City ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3828587   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại và dịch vụ Chí Khoa

Địa chỉ: 174 Str. 21/8, Phước Mỹ Ward, Phan Rang-Tháp Chàm City ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3823420   
Fax công ty: 68-3831698   
Website công ty: N/A

Cty TNHH S & T Mũi Né

Địa chỉ: 7 Huỳnh Thúc Kháng Str., Mũi Né Ward, Phan Thiết City ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3847168   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP dược và vật tư y tế Ninh Thuận

Địa chỉ: 522 Thống Nhất Str., Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3830091, 3822650   
Fax công ty: 68-3824700   
Website công ty: N/A

Cty TNHH dược phẩm Phan Rang

Địa chỉ: 580 Thống Nhất Str., Đạo Long Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3834609, 3834059   
Fax công ty: 68-3834609   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại và dịch vụ Cao Mai

Địa chỉ: 47 Trần Quang Diệu Str., Thanh Sơn Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3920235   
Fax công ty: 3920235   
Website công ty: N/A

Cty CP du lịch Ninh Thuận

Địa chỉ: 626 Thống Nhất Str., Kinh Dinh Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3822719, 3822720, 3822721   
Fax công ty: 68-3820091   

Cty CP thương mại du lịch Thống Nhất

Địa chỉ: 343 Thống Nhất Str., Thanh Sơn Ward, Phan Rang-Tháp Chàm City ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3825406   
Fax công ty: 68-3822943   
Website công ty: N/A

Cty CP thương mại và du lịch Cà Ná

Địa chỉ: Cà Ná, Phước Diêm Hamlet, Ninh Phước Dist. ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3861322   
Fax công ty: 3861339   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại dịch vụ du lịch Thái Bình

Địa chỉ: 5/2 Hoàng Hoa Thám Str., Khánh Hải Town, Ninh Hải Dist. ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3874824, 3835294   
Fax công ty: 68-3874824   
Website công ty: N/A

Cty CP gạch Tuynel Phan Thiết

Địa chỉ: Km 03 Quốc Lộ 28 , Phan Thiết, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3838844   
Fax công ty: 88858   
Website công ty: N/A

Cty CP kinh doanh và phát triển nhà

Địa chỉ: 16/4 Road, Kinh Dinh Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3823634, 3822541   
Fax công ty: 68-3830603   
Website công ty: N/A

Cty CP vật liệu xây dựng đường sắt Phía Nam

Địa chỉ: Suối Giếng Village, Công Hải Hamlet, Ninh Hải Dist. ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3870688   
Fax công ty: 68-3870595   
Website công ty: N/A

Cty TNHH chế biến thương mại vật liệu xây dựng Giác Liên

Địa chỉ: Suối Giếng Village, Công Hải Hamlet, Thuận Bắc Dist. ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3870696   
Fax công ty: 68-3870696   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Huy An

Địa chỉ: 235 A Ngô Gia Tự Str., Thanh Sơn Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3837402   
Fax công ty: 68-3837402   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại và xây dựng Tuấn Anh

Địa chỉ: 777 Str. 21-8, Phước Mỹ Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Townlet ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3888155   
Fax công ty: 68-3881887   
Website công ty: N/A

Cty TNHH xây dựng và khai thác chế biến lâm sản Sông Trà

Địa chỉ: Lương Can, Nhơn Sơn Hamlet, Ninh Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3853273   
Fax công ty: 68-3853250   
Website công ty: N/A

Cty TNHH xây dựng và thương mại Duy Hưng

Địa chỉ: 86 Nguyễn Văn Cừ, Thanh Sơn Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3824820   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Phước

Địa chỉ: Quảng Sơn Hamlet, Ninh Sơn Dist ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3850346   
Fax công ty: 68-3850346   
Website công ty: N/A

Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ vận tải Anh Quân

Địa chỉ: 28A Trần Phú Str., Phủ Hà Ward, Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 3823249   
Fax công ty: 3825731   
Website công ty: N/A

Cty TNHH chế biến nông sản Ninh Thuận

Địa chỉ: Lương Giang Village, Quảng Sơn Hamlet, Ninh Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3850660   
Fax công ty: 68-3850622   
Website công ty: N/A

Cty CP lâm sản Ninh Thuận

Địa chỉ: 111 Bác ái Str., Phan Rang-Tháp Chàm Town ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3823344, 3888981   
Fax công ty: 68-3889235   
Website công ty: N/A

Cty TNHH xây dựng và khai thác chế biến lâm sản Sông Trà

Địa chỉ: Lương Can, Nhơn Sơn Hamlet, Ninh Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Ninh Thuận
Điện thoại công ty: 68-3853273   
Fax công ty: 68-3853250   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net