Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty TNHH in Lạng Sơn

Địa chỉ: 2 Trần Hưng Đạo Str., Chi Lăng Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3812220   
Fax công ty: 3812972   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Thành Long

Địa chỉ: 50 Trần Đăng Ninh Str., Hoàng Văn Thụ Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3872188   
Fax công ty: 3872389   
Website công ty: N/A

Cty TNHH in Lạng Sơn

Địa chỉ: 2 Trần Hưng Đạo Str., Chi Lăng Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3812220   
Fax công ty: 3812972   
Website công ty: N/A

Cty TNHH vui chơi giải trí và du lịch Thái Dương

Địa chỉ: Lot 20, Tân Thanh Border Gate, Tân Thanh Hamlet, Văn Lãng Dist. ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3888058, 3888188   
Fax công ty: 25-3888028   
Website công ty: N/A

Cty TNHH MTV đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn

Địa chỉ: Bắc Sơn Str., Vinh Trai Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3870813, 3871825   
Fax công ty: 25-3870813   
Website công ty: N/A

Cty xi măng Lạng Sơn

Địa chỉ: Phai Vệ Str., Đông Kinh Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3717612   
Fax công ty: 25-3872957   
Website công ty: N/A

Cty bảo việt Lạng Sơn

Địa chỉ: 2 Bắc Sơn Str., Vĩnh Trại Ward, Lạng Sơn Town ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3870304, 3875660   
Fax công ty: 25-3871383   
Website công ty: N/A

Cty bảo việt Lạng Sơn

Địa chỉ: 2 Bắc Sơn Str., Vĩnh Trại Ward, Lạng Sơn Town ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3870304, 3875660   
Fax công ty: 25-3871383   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hùng Cường

Địa chỉ: 30 Tran Hung Dao Str., Chi Lang Ward, Lang Son Town ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3812042   
Fax công ty: 3810382   
Website công ty: N/A

Cty vật tư tổng hợp Lạng Sơn

Địa chỉ: 69 Ngô Quyền Str., Vĩnh Trại Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3874337, 3870385, 3871164   
Fax công ty: 25-3871640, 3870640   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Cao Sơn

Địa chỉ: 89 Bà Triệu Str., Hoàng Văn Thụ Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3877252   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty vật tư tổng hợp Lạng Sơn

Địa chỉ: 69 Ngô Quyền Str., Vĩnh Trại Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3874337, 3870385, 3871164   
Fax công ty: 25-3871640, 3870640   
Website công ty: N/A

Cty TNHH dệt may xuất khẩu Việt Linh

Địa chỉ: Bắc Sơn Str., Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3873173   
Fax công ty: 3872173   
Website công ty: N/A

Cty CP dược phẩm và vật tư y tế Lạng Sơn

Địa chỉ: 2 Nguyễn Du Str., Đông Kinh Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3870571   
Fax công ty: 3872401   
Website công ty: N/A

Cty TNHH dược phẩm Tây Hồ - CN

Địa chỉ: 413, Tân Thanh Ward ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3825335   
Fax công ty: 3825335   
Website công ty: N/A

Cty CP du lịch và xúc tiến thương mại Lạng Sơn

Địa chỉ: 3 Lê Lai Str., Hoàng Văn Thụ Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3871789   
Fax công ty: 25-712489   
Website công ty: N/A

Cty CP gạch ngói Hợp Thành

Địa chỉ: Area 8, Cao Lộc Town , Cao Lộc Dist. ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3861373   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP thương mại Hùng Hường

Địa chỉ: 46 Nhị Thanh Str., Tam Thanh Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3872301   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hải Cung

Địa chỉ: Hữu Lũng Str., Hữu Lũng Dist. ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3828225   
Fax công ty: 25-3828225   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hảo Thắng

Địa chỉ: 161 Trần Đăng Ninh Str., Tam Thanh Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3872233   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Hưng

Địa chỉ: 24 Khu Ga , Cao Loc Dist. ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3851189   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Thái Sơn

Địa chỉ: Area 5, Highway 1a, Cao Lộc Townlet , Cao Lộc Dist. ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3861038   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP lương thực Cao Lạng

Địa chỉ: 3 Minh Khai Str., Hoàng Văn Thụ Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3870341   
Fax công ty: 25-3870783   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại Quý Lợi

Địa chỉ: 23 Hoà Bình Str., Tam Thanh Ward, Lạng Sơn City ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3711196   
Fax công ty: 3877527   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tiến Đạt

Địa chỉ: 42 Luong Van Chi Str., Hoang Van Thu Ward, Lang Son Town ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3870502   
Fax công ty: 25-3877583   
Website công ty: N/A

Cty CP xây dựng Hưng Sơn

Địa chỉ: Trần Phú Area, Bắc Sơn Townlet, Bắc Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3837436   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty lâm nghiệp Bình Lộc

Địa chỉ: Area Chộc Vằng, Lộc Bình Townlet , Lộc Bình Dist. ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3840219   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Vũ

Địa chỉ: 225 Le Loi Str., Vinh Trai Ward, Lang Son Town ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3872447   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH Trần Sinh

Địa chỉ: 229 Bờ Sông Str., Lộc Bình Townlet, Lộc Bình Dist. ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 3840299   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hưng Thịnh

Địa chỉ: Group 3, Block 9, Cao Lãnh Townlet, Cao Lãnh Hamlet ,
Tỉnh/tp: Lạng Sơn
Điện thoại công ty: 25-3861966, 2212966   
Fax công ty: 25-3860267   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net