Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty CP bao bì 3-2

Địa chỉ: Highway 1A, Suối Hiệp Hamlet, Diên Khánh Dist. ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3745418, 3745789, 3745013   
Fax công ty: 58-3745419   
Website công ty: N/A

Cty CP Đông á

Địa chỉ: Tây Bắc Village, Vĩnh Hải Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3831182, 3831613, 3834348   
Fax công ty: 58-3831957, 3831610   
Website công ty: http://www.khatoco.com

Cty CP xuất nhập khẩu dệt may Vịnh Nha Trang

Địa chỉ: 7A Phước Long Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3881160, 3888085   
Fax công ty: 58-3884536   
Website công ty: N/A

Cty in Lạc Việt

Địa chỉ: 15C Thái Nguyên Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3561602   
Fax công ty: 58-3819262   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hiệp Hưng

Địa chỉ: Cư Thạnh, Suối Hiệp Ward, Diên Khánh Dist. ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3745500   
Fax công ty: 58-3745183   
Website công ty: N/A

Cty TNHH in Tuấn Tú

Địa chỉ: 102 Lê Hồng Phong Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3871006, 58-3875940   
Fax công ty: 58-3876646   
Website công ty: N/A

TCty Khánh Việt

Địa chỉ: 84 Hùng Vương Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3522074, 3526790, 3525571, 3522418   
Fax công ty: 58-3523801, 3524221   
Website công ty: http://www.khatoco.com

Cty CP ảnh màu điện tử Nha Trang

Địa chỉ: 11 Yersin Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3823668   
Fax công ty: 58-3822062   
Website công ty: N/A

Cty CP dịch vụ bảo vệ Long Sơn

Địa chỉ: 5A Cô Bắc Str., Phước Tiến Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3512133   
Fax công ty: 58-3512133   
Website công ty: N/A

Cty CP bao bì 3-2

Địa chỉ: Highway 1A, Suối Hiệp Hamlet, Diên Khánh Dist. ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3745418, 3745789, 3745013   
Fax công ty: 58-3745419   
Website công ty: N/A

Cty CP Đông á

Địa chỉ: Tây Bắc Village, Vĩnh Hải Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3831182, 3831613, 3834348   
Fax công ty: 58-3831957, 3831610   
Website công ty: http://www.khatoco.com

Cty CP xuất nhập khẩu dệt may Vịnh Nha Trang

Địa chỉ: 7A Phước Long Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3881160, 3888085   
Fax công ty: 58-3884536   
Website công ty: N/A

Cty in Lạc Việt

Địa chỉ: 15C Thái Nguyên Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3561602   
Fax công ty: 58-3819262   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hiệp Hưng

Địa chỉ: Cư Thạnh, Suối Hiệp Ward, Diên Khánh Dist. ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3745500   
Fax công ty: 58-3745183   
Website công ty: N/A

Cty TNHH in Tuấn Tú

Địa chỉ: 102 Lê Hồng Phong Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3871006, 58-3875940   
Fax công ty: 58-3876646   
Website công ty: N/A

TCty Khánh Việt

Địa chỉ: 84 Hùng Vương Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3522074, 3526790, 3525571, 3522418   
Fax công ty: 58-3523801, 3524221   
Website công ty: http://www.khatoco.com

Cty CP nhựa Nha Trang

Địa chỉ: Đồng Đế Group, Vĩnh Hoà Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3837664, 3832846   
Fax công ty: 58-3832847   
Website công ty: N/A

Cty TNHH in Tuấn Tú

Địa chỉ: 102 Lê Hồng Phong Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3871006, 58-3875940   
Fax công ty: 58-3876646   
Website công ty: N/A

DNTN Ngọc Hồng

Địa chỉ: 53A Road 2-4, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3831214   
Fax công ty: 58-3834929   
Website công ty: N/A

Công ty CP Sông Đà Nha Trang

Địa chỉ: 6 Bai Duong Str., Vinh Hai Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: (84.58) 3543800   
Fax công ty: (84.58) 3543549   

Công ty TNHH một thành viên Sông Hồng Nha Trang

Địa chỉ: 03 Nguyen Thien Thuat Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: (84.58) 3522774   
Fax công ty: (84.58) 3527421   

Cty CP An Viên

Địa chỉ: 78 Trần Phú Str., Lộc Thọ Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3524688   
Fax công ty: 58-3524541   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Adv

Địa chỉ: 38-40 Thống Nhất Str., Vạn Thạnh Ward ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3822813   
Fax công ty: 58-3824465   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tân Minh Nhựt

Địa chỉ: 538A Lê Hồng Phong, Phước Long Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 3883295   
Fax công ty: 3883295   
Website công ty: N/A

Công ty CP Sông Đà Nha Trang

Địa chỉ: 6 Bai Duong Str., Vinh Hai Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: (84.58) 3543800   
Fax công ty: (84.58) 3543549   

Công ty TNHH một thành viên Sông Hồng Nha Trang

Địa chỉ: 03 Nguyen Thien Thuat Str., Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: (84.58) 3522774   
Fax công ty: (84.58) 3527421   

Cty CP An Viên

Địa chỉ: 78 Trần Phú Str., Lộc Thọ Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3524688   
Fax công ty: 58-3524541   
Website công ty: N/A

Cty quản lý kinh doanh và phát triển nhà Khánh Hoà

Địa chỉ: 3 Nguyễn Thiện Thuật Str., Lộc Thọ Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3822644, 3810788   
Fax công ty: 58-3821003   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tâm Hương

Địa chỉ: 12 Dương Hiến Quyền Str., Vĩnh Hải Ward, Nha Trang City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3550125   
Fax công ty: 58-3550860   
Website công ty: http://www.tamhuong.com.vn

Cty CP thương mại Phan Nguyễn

Địa chỉ: 333 Km3 National Highway No.1 , Cam Ranh Town ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 58-3861046   
Fax công ty: 58-3861046, 3860146   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net