Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy Hải Phòng

Địa chỉ: Hạ Đoạn 4, Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3639271   
Fax công ty: 31-3639271   
Website công ty: N/A

Cty CP xây lắp và phát triển công nghệ Duyên Hải

Địa chỉ: 492 Đà Nẵng Str., Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 6265147   
Fax công ty: 6265147   
Website công ty: N/A

Cty TNHH dịch vụ bảo vệ Hoàng Gia

Địa chỉ: Km 92 Highway 5, Hùng Vương Ward, Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3798966   
Fax công ty: 31-3798941   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thiết bị an toàn Hải Nam

Địa chỉ: 122/256 Lê Lợi Str., Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3854858   
Fax công ty: 3385485   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy Duyên Hải

Địa chỉ: 3/178 Đông Hải Str., Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3731772   
Fax công ty: 3373177   
Website công ty: N/A

Công ty CP công nghiệp Việt Hoàng

Địa chỉ: Tam Hưng Hamlet, Thuỷ Nguyên Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 031-3-675325   
Fax công ty: 031-3675357   
Website công ty: http://www.vihaco.com.vn

Cty bao bì Toàn Đạt

Địa chỉ: Vĩnh Niệm IZ, Vĩnh Niệm Ward, Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3870131   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty CP bao bì P.P

Địa chỉ: 263 Trần Nguyên Hãn Str., Niệm Nghĩa Ward, Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3856861, 3856268   
Fax công ty: 31-3835506   
Website công ty: N/A

Cty CP bao bì Thuận Phát

Địa chỉ: Km 89, Str. New 5, Nam Sơn Hamlet, An Dương Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3377047   
Fax công ty: 31-3377047   
Website công ty: N/A

Cty CP bao bì xi măng Hải Phòng

Địa chỉ: 3 Hà Nội Str., Sở Dầu Ward , Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3382183   
Fax công ty: 31-3354027   
Website công ty: N/A

Cty CP in và bao bì

Địa chỉ: 30/78 Lê Lợi Str., Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3760479, 3760532, 3655108   
Fax công ty: 31-3760466   
Website công ty: N/A

Cty CP Lam Sơn

Địa chỉ: 414 Lê Thánh Tông Str., Đông Hải Ward, Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3397801   
Fax công ty: 31-3397801   
Website công ty: N/A

Cty CP sơn Sivicô

Địa chỉ: Vĩnh Niệm IZ., Vĩnh Niệm Ward, Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3742778   
Fax công ty: 31-3742779   
Website công ty: N/A

Cty CP Tân Việt Hưng

Địa chỉ: Km6 Highway 5, Hùng Vương Ward, Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3538037   
Fax công ty: 3538037   
Website công ty: N/A

Cty CP Thiên Chiều

Địa chỉ: Km9, Quán Toan Ward, Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3850948   
Fax công ty: 31-3749512   
Website công ty: N/A

Cty TNHH An Thịnh

Địa chỉ: Vĩnh Niệm IZ., Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3742833   
Fax công ty: 31-3742832   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì và in Thanh Duy

Địa chỉ: 10A Nguyễn Công Trứ Str., Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3527267   
Fax công ty: 3527146   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Bảo Tiến

Địa chỉ: 208 An Đồng, An Đồng Hamlet, An Dương Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3871281   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH giấy Phong Đài- Đài Loan

Địa chỉ: Nomura IZ., An Hưng Hamlet, An Dương Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3374319   
Fax công ty: 31-3374319   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hải Long

Địa chỉ: 109 Trường Chinh Str., Kiến An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3876449, 3765566   
Fax công ty: 31-3837300   
Website công ty: N/A

Cty TNHH in Minh Anh

Địa chỉ: 155 Điện Nước Chinh Alley, Quán Trữ Ward, Kiến An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3379006   
Fax công ty: 31-3367881   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Kim Lai

Địa chỉ: 4/100 Trần Nguyên Hãn Str., Trần Nguyên Hãn Ward, Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3387044   
Fax công ty: 31-3387033   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Nam Phương

Địa chỉ: 113 Phan Bội Châu Str., Hồng Bàng Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3838962   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH Ojitex Hải Phòng

Địa chỉ: B1/2/718, Nomura IZ., An Hưng Hamlet, An Dương Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3374302   
Fax công ty: 31-3374302   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại và bao bì Tuấn Thịnh

Địa chỉ: 4/22 Alley 185 Tôn Đức Thắng Str., Lê Chân Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3857061   
Fax công ty: 3857061   
Website công ty: N/A

Cty xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng

Địa chỉ: 18 Yên Báy, Hải Châu I Ward, Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 511-3388656   
Fax công ty: 511-3388656   

Trung tâm hướng nghiệp sx kinh doanh Mây Tre

Địa chỉ: 382/10 Núi Thành Str., Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 3821953   
Fax công ty: 3550695   
Website công ty: N/A

Xí nghiệp bao bì Hàng Hải

Địa chỉ: 67 Vạn Mỹ Str., Vạn Mỹ Ward, Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3765634   
Fax công ty: 31-3766048   
Website công ty: N/A

Cty CP thiết bị phòng cháy chữa cháy Hải Phòng

Địa chỉ: Hạ Đoạn 4, Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 31-3639271   
Fax công ty: 31-3639271   
Website công ty: N/A

Cty CP xây lắp và phát triển công nghệ Duyên Hải

Địa chỉ: 492 Đà Nẵng Str., Hải An Dist. ,
Tỉnh/tp: Hải Phòng
Điện thoại công ty: 6265147   
Fax công ty: 6265147   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net