Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty TNHH sản xuất và thương mại Giang Long

Địa chỉ: Lot 1, Thanh Lộc Đán Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3321252   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Thuận Phước

Địa chỉ: 123 Dũng Sĩ Thanh Khê Str., Thanh Lộc Đán Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3758172   
Fax công ty: 3758172   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Vạn Thuận Thành

Địa chỉ: Hoà An, Hoà Phát Hamlet, Hoà Vang Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3682084   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Apollo Đà Nẵng

Địa chỉ: 81 Quang Trung, Q. Hải Châu ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 0511 384 0665   
Fax công ty:
Website công ty: http://www.apollo.edu.vn

Apollo Đà Nẵng

Địa chỉ: 81 Quang Trung, Q. Hải Châu ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 0511 384 0665   
Fax công ty:
Website công ty: http://www.apollo.edu.vn

Cty TNHH tin học kỹ thuật Thảo Linh

Địa chỉ: 61 Nguyễn Lương Bằng Str., Hoà Khánh Ward, Liên Chiểu Dist. (16 Ngô Sỹ Liên) ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3732522   
Fax công ty: 511-3889470   
Website công ty: N/A

Apollo Đà Nẵng

Địa chỉ: 81 Quang Trung, Q. Hải Châu ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 0511 384 0665   
Fax công ty:
Website công ty: http://www.apollo.edu.vn

Cty TNHH Việt Tin

Địa chỉ: 278/4 Nguyễn Văn Linh Str ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3652692, 3653654   
Fax công ty: 511-3653654   
Website công ty: http://www.vietin.com

Cty TNHH Việt Tin

Địa chỉ: 278/4 Nguyễn Văn Linh Str ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3652692, 3653654   
Fax công ty: 511-3653654   
Website công ty: http://www.vietin.com

Cty TNHH Việt Tin

Địa chỉ: 278/4 Nguyễn Văn Linh Str ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3652692, 3653654   
Fax công ty: 511-3653654   
Website công ty: http://www.vietin.com

Cty TNHH Việt Tin

Địa chỉ: 278/4 Nguyễn Văn Linh Str ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3652692, 3653654   
Fax công ty: 511-3653654   
Website công ty: http://www.vietin.com

Cty CP cơ khí đường sắt Đà Nẵng

Địa chỉ: Hải Phòng Str., Tân Chính Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3823411   
Fax công ty: 511-3750163   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hiệp Nghĩa

Địa chỉ: Lot 7 Hà Huy Tập Str., Hòa Khê Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3710549   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Công ty TNHH thương mại Hoằng Đạt - Đà Nẵng Office

Địa chỉ: 355 Ngô Quyền, P. Ngũ Hành Sơn, Q. Sơn Trà Đà Nẵng ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: (+84)5113-931295   
Fax công ty: (+84)5113-937237   
Website công ty: http://www.golden-wheel.cn

Cty CP dệt Hòa Khánh Đà Nẵng

Địa chỉ: Lot B4, Line 9, Hòa Khánh IZ., Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3842345   
Fax công ty: 511-3842127   

Cty TNHH Việt Nam Knitwear

Địa chỉ: Lot B, Hoà Khanh IZ., Hoà Khánh Ward, Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3373419   
Fax công ty: 511-3373349, 3373379   
Website công ty: N/A

TCty CP dệt may Hoà Thọ

Địa chỉ: 36 Ông ích Đường Str., Đà Nẵng City ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3846290   
Fax công ty: 511-3846216   
Website công ty: http://www.hoatho.com.vn

Công ty liên doanh may mặc hàng xuất khẩu Đà Nẵng

Địa chỉ: Lot C2, Street 10, Hoà Khánh Industrial Zone ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 0511. 3737 445   
Fax công ty: 0511. 3737 440   
Website công ty: http://www.dacotexgroup.com

Cty dệt Sơn Trà

Địa chỉ: 2 Str. Lot B, Công ánh Group, Hoà Khánh Ward, Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3734992   
Fax công ty: 511-3734496   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hải Vân Nam

Địa chỉ: 04 Triệu Nữ Vương ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 0511.3868686   
Fax công ty: 0511.3868689   
Website công ty: http://www.haivannam.com.vn

Cty TNHH kỹ thuật điện công nghiệp Huy Viên

Địa chỉ: K23/12 Trần Kế Xương Str., Hải Châu II Ward, Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3866955   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH MTV cơ điện và xây lắp công nghiệp tàu thủy

Địa chỉ: 1 Tạ Quang Bửu Str., Liên Chiểu IZ., Hòa Hiệp Bắc Ward, Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3772365, 3770442   
Fax công ty: 511-3845004   
Website công ty: http://www.sicemvina.com

Cty TNHH tập đoàn Cường Hưng Thịnh

Địa chỉ: 25 Trần Kế Xương Str., Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3892921   
Fax công ty: 511-3826901   

Cty TNHH thương mại dịch vụ và xây lắp điện Thư Dung

Địa chỉ: 2 Trần Tế Xương Str., Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3892652, 3818693   
Fax công ty: 511-3822984   
Website công ty: N/A

Cty TNHH VPT

Địa chỉ: Str. 9, Hoà Khánh IZ., Hoà Khánh Ward, Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3373395   
Fax công ty: 511-3373395   
Website công ty: N/A

Cty TNHH điện tử Việt Hoa

Địa chỉ: Lot A1, Hòa Khánh IZ., Hoà Khánh Ward, Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3736188   
Fax công ty: 3736988   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng ánh

Địa chỉ: 404 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3689689   
Fax công ty: 511-3819878   
Website công ty: N/A

Cty CP kỹ thuật Thanh Bình

Địa chỉ: 112/50 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3759372   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP thương mại và kỹ thuật dịch vụ Vạn Đạt

Địa chỉ: 88 Str. 2/9, Bình Thuận Ward, Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3552204   
Fax công ty: 3552230   
Website công ty: N/A

Cty khai thác áp dụng kỹ thuật Tân Thành Vinh

Địa chỉ: 108/68 Lê Hữu Trác Str., An Hải Đông Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3985589   
Fax công ty: 3844749   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net