Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty TNHH SQ

Địa chỉ: 352 Hoàng Diệu Str (137 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.) ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3550868, 3723666   
Fax công ty: 511-3550874, 3723667   
Website công ty: http://www.sqpccc.vn

Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả

Địa chỉ: Group 46, Minh Tiến B Str., Cẩm Bình Ward, Cẩm Phả Town ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3863000   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty CP Anphanam Miền Trung

Địa chỉ: Lot P3, Str. 6, Hoà Khanh IZ., Hoà Khánh Ward, Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3736579, 3737979   
Fax công ty: 511-3736989   
Website công ty: N/A

Cty CP sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản

Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An Ward, Ngũ Hành Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3836150   
Fax công ty: 511-3836150   
Website công ty: N/A

Cty CP Trường Xuân

Địa chỉ: 207 Phó Đức Chính Str., Mân Thái Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3393501   
Fax công ty: 511-3393521   
Website công ty: N/A

Cty sản xuất bao bì carton Hoà Bình

Địa chỉ: Hoà Cầm IZ., Hoà Thọ Hamlet, Hoà Vang Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3346253   
Fax công ty: 511-3387900   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đức Toàn

Địa chỉ: Group 43, Ngô Quyền Str., Thọ Quang Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3392326   
Fax công ty: 511-3392223   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Tín

Địa chỉ: 101/5 Hoàng Hoa Thám Str., Tân Chính Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3818658   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH in báo Hải Phòng

Địa chỉ: 8 Đà Nẵng Str., Máy Tơ Ward, Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3827397   
Fax công ty: 2551576   
Website công ty: N/A

Xí nghiệp sản xuất nhựa Bình Minh

Địa chỉ: 5 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3730223   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH SQ

Địa chỉ: 352 Hoàng Diệu Str (137 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.) ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3550868, 3723666   
Fax công ty: 511-3550874, 3723667   
Website công ty: http://www.sqpccc.vn

Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả

Địa chỉ: Group 46, Minh Tiến B Str., Cẩm Bình Ward, Cẩm Phả Town ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3863000   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại dịch vụ ngành ảnh Trường Sơn

Địa chỉ: 88 Phan Chu Trinh Str., Hải Châu Dist ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3823498   
Fax công ty: 511-3897288   
Website công ty: N/A

Cty TNHH SQ

Địa chỉ: 352 Hoàng Diệu Str (137 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.) ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3550868, 3723666   
Fax công ty: 511-3550874, 3723667   
Website công ty: http://www.sqpccc.vn

Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả

Địa chỉ: Group 46, Minh Tiến B Str., Cẩm Bình Ward, Cẩm Phả Town ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3863000   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH bánh Đồng Tiến

Địa chỉ: 157 Hải Phòng, Thạch Thang Ward, Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3382430   
Fax công ty: 511-3388815   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đang Bình

Địa chỉ: 159 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu Disr ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3823843, 3681250   
Fax công ty: 511-3681212   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đồng Thành

Địa chỉ: 396 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3824535   
Fax công ty: 3689041   
Website công ty: N/A

Cty CP Anphanam Miền Trung

Địa chỉ: Lot P3, Str. 6, Hoà Khanh IZ., Hoà Khánh Ward, Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3736579, 3737979   
Fax công ty: 511-3736989   
Website công ty: N/A

Cty CP sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản

Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An Ward, Ngũ Hành Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3836150   
Fax công ty: 511-3836150   
Website công ty: N/A

Cty CP Trường Xuân

Địa chỉ: 207 Phó Đức Chính Str., Mân Thái Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3393501   
Fax công ty: 511-3393521   
Website công ty: N/A

Cty sản xuất bao bì carton Hoà Bình

Địa chỉ: Hoà Cầm IZ., Hoà Thọ Hamlet, Hoà Vang Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3346253   
Fax công ty: 511-3387900   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đức Toàn

Địa chỉ: Group 43, Ngô Quyền Str., Thọ Quang Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3392326   
Fax công ty: 511-3392223   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Tín

Địa chỉ: 101/5 Hoàng Hoa Thám Str., Tân Chính Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3818658   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH in báo Hải Phòng

Địa chỉ: 8 Đà Nẵng Str., Máy Tơ Ward, Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3827397   
Fax công ty: 2551576   
Website công ty: N/A

Xí nghiệp sản xuất nhựa Bình Minh

Địa chỉ: 5 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3730223   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty CP nhựa Đà Nẵng

Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3746140, 3714642, 3741931   
Fax công ty: 511-3714561   
Website công ty: N/A

Cty CP sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản

Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An Ward, Ngũ Hành Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3836150   
Fax công ty: 511-3836150   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì Thiên Toàn

Địa chỉ: 127A Hoàng Văn Thụ Str., Phước Ninh Ward, Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3872755   
Fax công ty: 3872755   
Website công ty: N/A

Cty CP Thiên Kim

Địa chỉ: 114 Nguyễn Văn Linh Str., Vĩnh Trung Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3691558   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net