Thứ hai 09:49 AM, 26/06/2017

Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang trai
Quang cao giua trang phai

Cty TNHH SQ

Địa chỉ: 352 Hoàng Diệu Str (137 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.) ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3550868, 3723666   
Fax công ty: 511-3550874, 3723667   
Website công ty: http://www.sqpccc.vn

Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả

Địa chỉ: Group 46, Minh Tiến B Str., Cẩm Bình Ward, Cẩm Phả Town ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3863000   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty CP Anphanam Miền Trung

Địa chỉ: Lot P3, Str. 6, Hoà Khanh IZ., Hoà Khánh Ward, Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3736579, 3737979   
Fax công ty: 511-3736989   
Website công ty: N/A

Cty CP sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản

Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An Ward, Ngũ Hành Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3836150   
Fax công ty: 511-3836150   
Website công ty: N/A

Cty CP Trường Xuân

Địa chỉ: 207 Phó Đức Chính Str., Mân Thái Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3393501   
Fax công ty: 511-3393521   
Website công ty: N/A

Cty sản xuất bao bì carton Hoà Bình

Địa chỉ: Hoà Cầm IZ., Hoà Thọ Hamlet, Hoà Vang Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3346253   
Fax công ty: 511-3387900   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đức Toàn

Địa chỉ: Group 43, Ngô Quyền Str., Thọ Quang Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3392326   
Fax công ty: 511-3392223   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Tín

Địa chỉ: 101/5 Hoàng Hoa Thám Str., Tân Chính Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3818658   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH in báo Hải Phòng

Địa chỉ: 8 Đà Nẵng Str., Máy Tơ Ward, Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3827397   
Fax công ty: 2551576   
Website công ty: N/A

Xí nghiệp sản xuất nhựa Bình Minh

Địa chỉ: 5 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3730223   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH SQ

Địa chỉ: 352 Hoàng Diệu Str (137 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.) ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3550868, 3723666   
Fax công ty: 511-3550874, 3723667   
Website công ty: http://www.sqpccc.vn

Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả

Địa chỉ: Group 46, Minh Tiến B Str., Cẩm Bình Ward, Cẩm Phả Town ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3863000   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại dịch vụ ngành ảnh Trường Sơn

Địa chỉ: 88 Phan Chu Trinh Str., Hải Châu Dist ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3823498   
Fax công ty: 511-3897288   
Website công ty: N/A

Cty TNHH SQ

Địa chỉ: 352 Hoàng Diệu Str (137 Điện Biên Phủ Str., Thanh Khê Dist.) ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3550868, 3723666   
Fax công ty: 511-3550874, 3723667   
Website công ty: http://www.sqpccc.vn

Cty TNHH thiết bị an toàn Cẩm Phả

Địa chỉ: Group 46, Minh Tiến B Str., Cẩm Bình Ward, Cẩm Phả Town ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3863000   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH bánh Đồng Tiến

Địa chỉ: 157 Hải Phòng, Thạch Thang Ward, Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3382430   
Fax công ty: 511-3388815   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đang Bình

Địa chỉ: 159 Triệu Nữ Vương Str., Hải Châu Disr ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3823843, 3681250   
Fax công ty: 511-3681212   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đồng Thành

Địa chỉ: 396 Hùng Vương Str., Vĩnh Trung Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3824535   
Fax công ty: 3689041   
Website công ty: N/A

Cty CP Anphanam Miền Trung

Địa chỉ: Lot P3, Str. 6, Hoà Khanh IZ., Hoà Khánh Ward, Liên Chiểu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3736579, 3737979   
Fax công ty: 511-3736989   
Website công ty: N/A

Cty CP sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản

Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An Ward, Ngũ Hành Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3836150   
Fax công ty: 511-3836150   
Website công ty: N/A

Cty CP Trường Xuân

Địa chỉ: 207 Phó Đức Chính Str., Mân Thái Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3393501   
Fax công ty: 511-3393521   
Website công ty: N/A

Cty sản xuất bao bì carton Hoà Bình

Địa chỉ: Hoà Cầm IZ., Hoà Thọ Hamlet, Hoà Vang Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3346253   
Fax công ty: 511-3387900   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Đức Toàn

Địa chỉ: Group 43, Ngô Quyền Str., Thọ Quang Ward, Sơn Trà Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3392326   
Fax công ty: 511-3392223   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Tín

Địa chỉ: 101/5 Hoàng Hoa Thám Str., Tân Chính Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3818658   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty TNHH in báo Hải Phòng

Địa chỉ: 8 Đà Nẵng Str., Máy Tơ Ward, Ngô Quyền Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3827397   
Fax công ty: 2551576   
Website công ty: N/A

Xí nghiệp sản xuất nhựa Bình Minh

Địa chỉ: 5 Điện Biên Phủ Str., Chính Gián Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3730223   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A

Cty CP nhựa Đà Nẵng

Địa chỉ: 371 Trần Cao Vân Str., Xuân Hà Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3746140, 3714642, 3741931   
Fax công ty: 511-3714561   
Website công ty: N/A

Cty CP sản xuất bao bì xuất khẩu thuỷ sản

Địa chỉ: 31 Ngũ Hành Sơn Str., Bắc Mỹ An Ward, Ngũ Hành Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 511-3836150   
Fax công ty: 511-3836150   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bao bì Thiên Toàn

Địa chỉ: 127A Hoàng Văn Thụ Str., Phước Ninh Ward, Hải Châu Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3872755   
Fax công ty: 3872755   
Website công ty: N/A

Cty CP Thiên Kim

Địa chỉ: 114 Nguyễn Văn Linh Str., Vĩnh Trung Ward, Thanh Khê Dist. ,
Tỉnh/tp: Đà Nẵng
Điện thoại công ty: 3691558   
Fax công ty:    
Website công ty: N/A
 
Khung quản trị doanh nghiệp
Congtyhost.Com cho thuê hosting, tên miền, server
Bo ngoai giao
quangcaotrai_biquyet

Tin chứng khoán

  Đăng ký nhận tin

Hãy đăng ký e-mail với chúng tôi để nhận được tin tức mới nhất!

Bản quyền

BẢN QUYỀN - COPYRIGHT DANH BẠ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2010 VIETNAM BUSINESS DIRECTORY 2010 Copyright (C) by Vietnam Chamber of Commerce and Industry ( VCCI) ALL RIGHTS RESERVED Cuốn sách đã được Công ty Phát triển Thông tin (IDC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đăng ký bản quyền....

  • Đang truy cập: 24
  • Hôm nay: 3325
  • Tháng hiện tại: 83314
  • Tổng lượt truy cập: 8462338

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Một bộ sourcecode cho web hoàn toàn mới.

Mã nguồn mở, sử dụng miễn phí.

Sử dụng xHTML, CSS và hỗ trợ Ajax

Tất cả các ý kiến trên

Hỗ trợ

Điện thoại :
090.263.9999
Mail us :
1
Online suport chat
Yahoo Chat

Free Auto Backlinks From http://liketop.net