Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty CP bao bì miền Trung

Địa chỉ: Lot B11, Phú Tài IZ., Trần Quang Diệu Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3741569   
Fax công ty: 56-3741689   
Website công ty: N/A

Cty CP đường Bình Định

Địa chỉ: Km52 National Highway No.19, Tây Giang Hamlet, Tây Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3884378, 3884375   
Fax công ty: 56-3884380   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hiệp Phát

Địa chỉ: Phú Tài IZ., Quy Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 056-3641599   
Fax công ty: 056-3641899   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Tâm

Địa chỉ: Phú Tài IZ., Trần Quang Diệu Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3741071   
Fax công ty: 56-3741072   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Khải Vy- Qui Nhơn

Địa chỉ: Long Mỹ IZ., Hamlet 21991, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3834960   
Fax công ty: 56-3834961   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tân Bình

Địa chỉ: Lot A, Phú Tài IZ., Bùi Thị Xuân Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3641521   
Fax công ty: 56-3641199   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tân Trung Đạt

Địa chỉ: Lot A16B Phú Tài IZ., Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3741559   
Fax công ty: 56-3741559   
Website công ty: N/A

HTX bao bì 22-12

Địa chỉ: 90 Tây Sơn Str., Quang Trung Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3847840   
Fax công ty: 56-3647190   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bánh Ngọc Nga

Địa chỉ: 319 Lê Hồng Phong Str., Lê Hồng Phong Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 3823750   
Fax công ty: 3819099   
Website công ty: N/A

Cty CP bao bì miền Trung

Địa chỉ: Lot B11, Phú Tài IZ., Trần Quang Diệu Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3741569   
Fax công ty: 56-3741689   
Website công ty: N/A

Cty CP đường Bình Định

Địa chỉ: Km52 National Highway No.19, Tây Giang Hamlet, Tây Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3884378, 3884375   
Fax công ty: 56-3884380   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hiệp Phát

Địa chỉ: Phú Tài IZ., Quy Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 056-3641599   
Fax công ty: 056-3641899   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Tâm

Địa chỉ: Phú Tài IZ., Trần Quang Diệu Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3741071   
Fax công ty: 56-3741072   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Khải Vy- Qui Nhơn

Địa chỉ: Long Mỹ IZ., Hamlet 21991, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3834960   
Fax công ty: 56-3834961   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tân Bình

Địa chỉ: Lot A, Phú Tài IZ., Bùi Thị Xuân Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3641521   
Fax công ty: 56-3641199   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tân Trung Đạt

Địa chỉ: Lot A16B Phú Tài IZ., Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3741559   
Fax công ty: 56-3741559   
Website công ty: N/A

HTX bao bì 22-12

Địa chỉ: 90 Tây Sơn Str., Quang Trung Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3847840   
Fax công ty: 56-3647190   
Website công ty: N/A

Cty CP nhựa Qui Nhơn

Địa chỉ: 388 Nguyễn Thái Học Str., Quang Trung Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3846061, 3847213   
Fax công ty: 56-3846099   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hiệp Phát

Địa chỉ: Phú Tài IZ., Quy Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 056-3641599   
Fax công ty: 056-3641899   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Tân Trung Đạt

Địa chỉ: Lot A16B Phú Tài IZ., Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3741559   
Fax công ty: 56-3741559   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Thuận Thành

Địa chỉ: Quang Trung IZ., Quang Trung Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 3746988   
Fax công ty: 3746944   
Website công ty: N/A

DNTN bao bì Lạc Việt

Địa chỉ: Group 12, Area 2, Quang Trung Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3847768   
Fax công ty: 56-3747294   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại Hoàn Cầu

Địa chỉ: 9 Lê Duẩn Str., Lý Thường Kiệt Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 3818181   
Fax công ty: 3817709   
Website công ty: N/A

Cty TNHH nhà đất Việt Vương

Địa chỉ: 24 An Dương Vương Str., Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3846854   
Fax công ty: 56-3846854   
Website công ty: N/A

Cty xây dựng phát triển đô thị Bình Định

Địa chỉ: 161 Trần Cao Vân Str., Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3822293   
Fax công ty: 56-3812176   

Cty TNHH nhà đất Việt Vương

Địa chỉ: 24 An Dương Vương Str., Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3846854   
Fax công ty: 56-3846854   
Website công ty: N/A

Cty TNHH xây dựng Thuận Đức

Địa chỉ: 760 Trần Hưng Đạo Str., Đống Đa Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 3791446   
Fax công ty: 3791446   
Website công ty: N/A

Cty bia

Địa chỉ: Phú Tài IZ., Trần Quang Diệu Ward, Qui Nhơn City ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 56-3841496   
Fax công ty: 56-3841520   
Website công ty: http://www.sab.com.vn

Cty TNHH ánh Kiều

Địa chỉ: 397 Ngô Mây, Ngô Mây Ward, Phù Cát Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 3850475   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại và viễn thông Ngọc Chánh

Địa chỉ: 356 Quang Trung, Ngô Mây Ward, Phù Cát Dist. ,
Tỉnh/tp: Bình Định
Điện thoại công ty: 3850277   
Fax công ty: 3850277   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net