Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty CP Viepac

Địa chỉ: Đình Bảng IZ., Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3842884   
Fax công ty: 3842883   
Website công ty: N/A

Cty giấy và bao bì Phú Giang

Địa chỉ: Tam Tảo Str., Phú Lâm Hamlet, Tiên Du Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3838087, 2200777   
Fax công ty: 241-3838270   
Website công ty: http://www.phugiang.com

Cty Tân Thành Đồng

Địa chỉ: Tân Hồng IZ., Hoàn Sơn Commune, Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3714128,3714129,3714130   
Fax công ty: 241-3714131   
Website công ty: http://www.tanthanhdong.com

Cty TNHH giấy và bao bì Hà Nội

Địa chỉ: Đình Bảng IZ., Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 4-38784615   
Fax công ty: 4-38784616   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Jebsen & Jessen Broadway Việt Nam

Địa chỉ: Lot 1, Quế Võ IZ., Bắc Ninh City ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3634323   
Fax công ty: 241-3634320   

Cty TNHH Tiến Hưng

Địa chỉ: Tiên Sơn IZ., Hoàn Sơn Hamlet, Tiên Du Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3839717   
Fax công ty: 3839719   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Vương Nhâm

Địa chỉ: Doi Sóc, Phù Chẩn Hamlet, Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3835391   
Fax công ty: 3835391   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Long Tech Precision Việt Nam

Địa chỉ: Lot E1, Quế Võ IZ., Vân Dương Hamlet, Bắc Ninh City ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3634369   
Fax công ty: 3634311   
Website công ty: N/A

Cty CP bảo vệ dịch vụ Bắc Đô

Địa chỉ: 82 Nguyễn Trãi Str., Ninh Xá Ward, Bắc Ninh City ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3812269   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP Viepac

Địa chỉ: Đình Bảng IZ., Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3842884   
Fax công ty: 3842883   
Website công ty: N/A

Cty giấy và bao bì Phú Giang

Địa chỉ: Tam Tảo Str., Phú Lâm Hamlet, Tiên Du Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3838087, 2200777   
Fax công ty: 241-3838270   
Website công ty: http://www.phugiang.com

Cty Tân Thành Đồng

Địa chỉ: Tân Hồng IZ., Hoàn Sơn Commune, Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3714128,3714129,3714130   
Fax công ty: 241-3714131   
Website công ty: http://www.tanthanhdong.com

Cty TNHH giấy và bao bì Hà Nội

Địa chỉ: Đình Bảng IZ., Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 4-38784615   
Fax công ty: 4-38784616   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Jebsen & Jessen Broadway Việt Nam

Địa chỉ: Lot 1, Quế Võ IZ., Bắc Ninh City ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3634323   
Fax công ty: 241-3634320   

Cty TNHH Tiến Hưng

Địa chỉ: Tiên Sơn IZ., Hoàn Sơn Hamlet, Tiên Du Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3839717   
Fax công ty: 3839719   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Vương Nhâm

Địa chỉ: Doi Sóc, Phù Chẩn Hamlet, Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3835391   
Fax công ty: 3835391   
Website công ty: N/A

Công ty TNHH Nam á

Địa chỉ: Lot 16, Quế Võ Industrial Zone, Quế Võ Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: (0241) 3617452   
Fax công ty: (0241) 3617450   

Cty CP bao bì NM Việt Nam

Địa chỉ: 2 Str. TS6, Tiên Sơn IZ., Nội Duệ Hamlet, Tiên Du Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3714748   
Fax công ty: 3714749   
Website công ty: http://www.nghemee.com

Cty TNHH Tiến Hưng

Địa chỉ: Tiên Sơn IZ., Hoàn Sơn Hamlet, Tiên Du Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3839717   
Fax công ty: 3839719   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Fuji Precision

Địa chỉ: Long Châu Hamlet, Yên Phong Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3689330   
Fax công ty: 3689330   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Him Lam

Địa chỉ: 22 Lý Thái Tổ Str., Bắc Ninh City ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3854169   
Fax công ty: 241-3854168   
Website công ty: http://www.himlam.com

TCty phát triển đô thị Kinh Bắc

Địa chỉ: Quế Võ IZ ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 0241 3634034   
Fax công ty: 0341 3634035   
Website công ty: N/A

Cty CP Phúc Hưng

Địa chỉ: 124 Nguyễn Gia Thiều Str., Suối Hoa Ward, Bắc Ninh City ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3824926   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

TCty phát triển đô thị Kinh Bắc

Địa chỉ: Quế Võ IZ ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 0241 3634034   
Fax công ty: 0341 3634035   
Website công ty: N/A

Cty CP xây dựng Sài Gòn Kinh Bắc

Địa chỉ: Lot 10, Quế Võ IZ., Nam Sơn Hamlet, Quế Võ Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3614562   
Fax công ty: 3614564   
Website công ty: N/A

Cty đầu tư và xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Lot D, Tiên Sơn IZ., Hoàn Sơn Hamlet, Tiên Du Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3714253   
Fax công ty: 3714253   
Website công ty: N/A

Cty Cổ Pháp

Địa chỉ: Thọ Môn, Đình Bảng Hamlet, Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 3831144   
Fax công ty: 3843734   
Website công ty: N/A

Cty CP bia á Châu

Địa chỉ: 1 Line TS3, Tiên Sơn IZ ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3710280   
Fax công ty: 241-3710281   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Thanh Tùng

Địa chỉ: 233 Trần Phú Str., Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3832818   
Fax công ty: 241-3832819   

Cty TNHH thương mại và sản xuất An Thịnh

Địa chỉ: Tân Lập, Đình Bảng Hamlet, Từ Sơn Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Ninh
Điện thoại công ty: 241-3834604   
Fax công ty:
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net