Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty giấy Bắc Hà

Địa chỉ: 243 Nguyễn Văn Cừ Str., Bắc Giang Town ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3854739   
Fax công ty: 240-3553899   
Website công ty: N/A

Cty TNHH chế biến gỗ Hải Hậu

Địa chỉ: Industrial Area 286 Road, Van An Commune, Yen Phong Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 241-3861040   
Fax công ty: 241-3686096   

Cty TNHH Thanh Long

Địa chỉ: Thôn Phố, Xã Tân Mỹ, Huyện Yên Dũng ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3576019   
Fax công ty: 3552587   
Website công ty: N/A

Cty TNHH bánh kẹo thực phẩm Tích Sỹ Giai

Địa chỉ: Tân Văn Str., Tân Dĩnh Hamlet, Lạng Giang Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3681188   
Fax công ty: 240-3681189   
Website công ty: N/A

Cty giấy Bắc Hà

Địa chỉ: 243 Nguyễn Văn Cừ Str., Bắc Giang Town ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3854739   
Fax công ty: 240-3553899   
Website công ty: N/A

Cty TNHH chế biến gỗ Hải Hậu

Địa chỉ: Industrial Area 286 Road, Van An Commune, Yen Phong Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 241-3861040   
Fax công ty: 241-3686096   

Cty TNHH Thanh Long

Địa chỉ: Thôn Phố, Xã Tân Mỹ, Huyện Yên Dũng ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3576019   
Fax công ty: 3552587   
Website công ty: N/A

Cty CP nhựa Bắc Giang

Địa chỉ: Km1 Hoàng Hoa Thám Str., Bắc Giang Town ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3855553   
Fax công ty: 240-3857055   
Website công ty: N/A

Cty sản xuất nhựa Việt Quang

Địa chỉ: 376 Nguyễn Công Hãng Str., Trần Phú Ward, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3851836   
Fax công ty: 240-3851836   
Website công ty: N/A

Cty TNHH đầu tư sản xuất & thương mại An Sinh

Địa chỉ: C10 Industrial Park Đình Trám, Việt Yên Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 0240-3661046   
Fax công ty: 0240-3661047   

Cty TNHH nhựa Hua Xia Vn

Địa chỉ: Đình Trám IZ., Hoàng Ninh Hamlet, Việt Yên Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3866888   
Fax công ty: 3866866   
Website công ty: N/A

Cty CP bê tông và xây dựng Bắc Giang

Địa chỉ: 1 Đàm Thuận Huy Str., Trần Phú Ward, Bắc Giang Town ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3854689   
Fax công ty: 240-3858165   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Thành Lợi

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám Str., Song Mai Hamlet, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3853115   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng

Địa chỉ: Trung Nghia Sub-hamlet, Nghia Ho Hamlet, Luc Ngan Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3882101   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP Habada

Địa chỉ: 80 Lý Thái Tổ Str., Bắc Giang Town ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3850914   
Fax công ty: 240-3858269   
Website công ty: N/A

Cty CP Parico

Địa chỉ: Small Area 2, Bích Động Townlet, Việt Yên Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3874288   
Fax công ty: 240-3874266   
Website công ty: N/A

Cty CP công nghiệp điện Tự Cường

Địa chỉ: IZ.No.1, Xương Giang Str., Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3855822   
Fax công ty: 240-3522370   
Website công ty: N/A

Cty CP Thái Dương

Địa chỉ: Giếng Village, Tân Mỹ Hamlet, Yên Dũng Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3552779   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Hoàng Tùng

Địa chỉ: Giáp Hải Str., Xương Giang Hamlet, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3558406   
Fax công ty: 3558406   
Website công ty: N/A

Cty chăn nuôi thương mại dịch vụ Thuỷ Nhàn

Địa chỉ: 277 Lê Lợi Str., Hoàng Văn Thụ Ward, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3857156   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty CP giống chăn nuôi Bắc Giang

Địa chỉ: 3 Giáp Hải Str., Xương Giang Hamlet ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3854523   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH Dương Tiến

Địa chỉ: 243 Huyền Quang Str., Hoàng Văn Thụ Ward, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3856600   
Fax công ty:
Website công ty: N/A

Cty TNHH hoá phẩm Brother

Địa chỉ: 88 Area 2, Thọ Xương Ward, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3853372   
Fax công ty: 2211372   
Website công ty: N/A

Xí nghiệp sản xuất kinh doanh cơ khí và xây dựng Toàn Phúc

Địa chỉ: Lê Lợi Str., Dĩnh Kế Hamlet, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3557757   
Fax công ty: 3557757   
Website công ty: N/A

Cty TNHH Trương Hiệp

Địa chỉ: Mỹ Cầu, Tân Mỹ Hamlet, Yên Dũng Dist. ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3553117   
Fax công ty: 3553299   
Website công ty: N/A

Cty TNHH xúc tiến việc làm Sao Mai

Địa chỉ: 12B Lý Thái Tổ Str., Lê Lợi Ward, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3854822   
Fax công ty: 3854822   
Website công ty: N/A

Cty CP công nghiệp điện Tự Cường

Địa chỉ: IZ.No.1, Xương Giang Str., Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3855822   
Fax công ty: 240-3522370   
Website công ty: N/A

Cty TNHH điện tử Văn Chiến

Địa chỉ: 155 Lý Thái Tổ Str., Trần Phú Ward, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3854018   
Fax công ty: 240-3824019   
Website công ty: N/A

Cty TNHH thương mại Hoà Loan

Địa chỉ: 60 Quang Trung Str., Trần Phú Ward, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 3854781   
Fax công ty: 3854781   
Website công ty: N/A

Cty lâm nông nghiệp Đông Bắc

Địa chỉ: 160 Xương Giang Str., Ngô Quyền Ward, Bắc Giang City ,
Tỉnh/tp: Bắc Giang
Điện thoại công ty: 240-3854785   
Fax công ty: 240-3854785   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net