Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai
NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN

Công ty TNHH Trường Ngân

Địa chỉ: 135A Pasteur (Lầu 5) P6, Q 3 ,
Tỉnh/tp: Hồ Chí Minh
Điện thoại công ty: 38235935, 38235971   
Fax công ty: 38235986   
Website công ty: N/A

Công ty cổ phẩn đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông

Địa chỉ: 129 Au Co Str., Ward 14, Tan Binh Dist. ,
Tỉnh/tp: Hồ Chí Minh
Điện thoại công ty: 84-8 38428633 (6 Lines)   
Fax công ty: 84-8 3842 5880   
Website công ty: http://www.vidon.com

Tổng công ty thương mại Hà Nội

Địa chỉ: 38-40 Lê Thái Tổ Str., Hoàn Kiếm Dist. ,
Tỉnh/tp: Hà Nội
Điện thoại công ty: 38267984   
Fax công ty: 38267983   
Website công ty: http://www.haprogroup.vn

Cty Atz

Địa chỉ: 151/60 Trần Hoàng Na, Hưng Lợi Ward, Ninh Kiều Dist. ,
Tỉnh/tp: Cần Thơ
Điện thoại công ty: 710-3740740   
Fax công ty: 710-3768294   
Website công ty: N/A

Cty cà phê 15

Địa chỉ: Cư Dliê M'nông Hamlet, Cư M'gar Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 3576077   
Fax công ty: 3576078   
Website công ty: N/A

Cty cà phê 49

Địa chỉ: Phu Xuan Hamlet, Krong Nang Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3676503, 3676502   
Fax công ty: 501-3676502   
Website công ty: N/A

Cty cà phê 52

Địa chỉ: Km 59, Highway 26, Ea Đar Hamlet, Ea Kar Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3625300   
Fax công ty: 501-3625657   
Website công ty: N/A

Cty cà phê 716

Địa chỉ: Sub-hamlet 8, Ea Ô Hamlet, Ea Kar Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3621017, 3621003   
Fax công ty: 501-3621079   
Website công ty: N/A

Cty cà phê 719

Địa chỉ: Krong Pac Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3529015   
Fax công ty: 501-3529015   
Website công ty: N/A

Cty cà phê 720

Địa chỉ: Sub-hamlet 4, Cư Ni Hamlet, Ea Kar Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3625113   
Fax công ty: 501-3624993   
Website công ty: N/A

Cty cà phê 721

Địa chỉ: Group 11, Cư Ni Hamlet, Ea Kar Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 3625113   
Fax công ty: 3624993   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Buôn Hồ

Địa chỉ: Buôn Hồ Townlet, Krông Buk Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3872178   
Fax công ty: 501-3872941   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Buôn Mê Thuột

Địa chỉ: 38 Nguyễn Chí Thanh Str., Tân An Ward, Buôn Ma Thuột City ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3952564   
Fax công ty: 501-3952435   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Chư Pah

Địa chỉ: Ia Yo'k Hamlet, Ia Grai Dist. ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 59-3841177   
Fax công ty: 59-3841177   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Đắk Nông

Địa chỉ: Km 207 Highway 14, Quảng Tín Hamlet, Đắk R'Lấp Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 500-3647009   
Fax công ty: 500-3647009   

Cty cà phê Đăk Uy

Địa chỉ: Sub-hamlet 2, Hà Mòn Hamlet, Đắk Hà Dist. ,
Tỉnh/tp: Gia Lai
Điện thoại công ty: 60-3922045   
Fax công ty: 60-3922009   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Đức Lập

Địa chỉ: Group 11, Đắk Mil Townlet, Đắk Mil Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 500-3741185   
Fax công ty: 500-3741582   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Ea Bá

Địa chỉ: Eamkeng, EaBar Hamlet, Sông Hinh Dist. ,
Tỉnh/tp: Phú Yên
Điện thoại công ty: 57-3622062   
Fax công ty: 57-3622063   
Website công ty: N/A

Cty cà phê EA HNIN

Địa chỉ: Ea Ktur Hamlet, Krong A Na Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3631018   
Fax công ty: 501-3631012   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Ea Sim

Địa chỉ: Km15, Highway 27, Ea Ktur Hamlet, Krông A Na Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3636420, 3636611   
Fax công ty: 501-3636419   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Eaktur

Địa chỉ: Km16, Highway 27, Ea BHốk Hamlet, Krông A Na Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3639706   
Fax công ty: 501-3639708   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Eatul

Địa chỉ: Eapok Townlet, Cư M'gar Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3530281   
Fax công ty: 501-3530223   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Eatul

Địa chỉ: Sah Sub-Hamlet, Ea Tul Hamlet, Cư M'gar Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 3834162   
Fax công ty: 3834162   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Gia Lai

Địa chỉ: 97 Phạm Văn Đồng Str., Thống Nhất Ward, Pleiku City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 59-3873762, 3875897   
Fax công ty: 59-3822847   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Ia Sao

Địa chỉ: 570 Phạm Văn Đồng Str., Ward Thống Nhất, Pleiku City ,
Tỉnh/tp: Khánh Hòa
Điện thoại công ty: 59-3825704   
Fax công ty: 59-3825707   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Krông Ana

Địa chỉ: Ea Bong Hamlet, Krong A Na Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3650596, 3650603, 3650522   
Fax công ty: 501-3650607   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Phước An

Địa chỉ: Highway 26, Ea Yong Hamlet, Krong Pac Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3521149   
Fax công ty: 501-3521246   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Phước Sơn

Địa chỉ: Km49, Highway 26, KRong Buk Hamlet, EKa Townlet, Krong Pac Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3529504, 3529506   
Fax công ty: 501-3529507   
Website công ty: N/A

Cty cà phê tháng 10

Địa chỉ: Ea Kenh Hamlet, Krong Pac Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3515021   
Fax công ty: 501-3515025   
Website công ty: N/A

Cty cà phê Thắng Lợi Đắk Lắk

Địa chỉ: Km17, Highway 26, Hoa Đông Ward, Krong Pac Dist. ,
Tỉnh/tp:
Điện thoại công ty: 501-3514396, 3514362   
Fax công ty: 501-3514365   
Website công ty: N/A
 
Free Auto Backlinks From http://liketop.net