Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Nhà xuất bản văn học

Mã số C026946
Lượt xem 578
Tên công ty Nhà xuất bản văn học
Tên quốc tế
Tên viết tắt N/A
Địa chỉ 18 Nguyễn Trường Tộ Str., Ba Đình Dist. , Hà Nội
Điện thoại công ty 38294685, 38294684, 37161518
Fax công ty 38294781
Email công ty nxbvanhoc@hn.vnn.vn
Website công ty N/A
Lĩnh vực kinh doanh
Loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Ngày thành lập công ty 31/12/1969
Giấy phép kinh doanh số N/A
Lần đăng ký thứ N/A
Người đại diện N/A
Địa chỉ người đại diện N/A
Vốn điều lệ N/A
Giới thiệu, thông tin chung N/A
Trạng thái công ty Đang hoạt động
 

Comment

Free Auto Backlinks From http://liketop.net