Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Nhà xuất bản thống kê

Mã số C026943
Lượt xem 598
Tên công ty Nhà xuất bản thống kê
Tên quốc tế
Tên viết tắt N/A
Địa chỉ 98 Thụy Khuê Str., Tây Hồ Dist. , Hà Nội
Điện thoại công ty 38457290, 38432926
Fax công ty 38457290
Email công ty nxbthongke@hn.vnn.vn
Website công ty http://www.nxbthongke.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh
Loại doanh nghiệp Công ty Cổ phần
Ngày thành lập công ty 31/12/1969
Giấy phép kinh doanh số N/A
Lần đăng ký thứ N/A
Người đại diện N/A
Địa chỉ người đại diện N/A
Vốn điều lệ N/A
Giới thiệu, thông tin chung N/A
Trạng thái công ty Đang hoạt động
 

Comment

Free Auto Backlinks From http://liketop.net