Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng

Mã số C002915
Lượt xem 617
Tên công ty Hợp tác xã sản xuất vật liệu xây dựng
Tên quốc tế
Tên viết tắt N/A
Địa chỉ Trung Nghia Sub-hamlet, Nghia Ho Hamlet, Luc Ngan Dist. , Bắc Giang
Điện thoại công ty 3882101   
Fax công ty
Email công ty
Website công ty N/A
Lĩnh vực kinh doanh
Loại doanh nghiệp Hợp tác xã
Ngày thành lập công ty 31/12/1969
Giấy phép kinh doanh số N/A
Lần đăng ký thứ N/A
Người đại diện N/A
Địa chỉ người đại diện N/A
Vốn điều lệ N/A
Giới thiệu, thông tin chung N/A
Trạng thái công ty Đang hoạt động
 

Comment

Free Auto Backlinks From http://liketop.net