Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

HTX dệt Duy Trinh

Mã số C005066
Lượt xem 752
Tên công ty HTX dệt Duy Trinh
Tên quốc tế
Tên viết tắt N/A
Địa chỉ Duy Trinh Hamlet, Duy Xuyên Dist. , Quảng Nam
Điện thoại công ty 510-3877229   
Fax công ty 510-3877602   
Email công ty
Website công ty N/A
Lĩnh vực kinh doanh
Loại doanh nghiệp Hợp tác xã
Ngày thành lập công ty 31/12/1969
Giấy phép kinh doanh số N/A
Lần đăng ký thứ N/A
Người đại diện N/A
Địa chỉ người đại diện N/A
Vốn điều lệ N/A
Giới thiệu, thông tin chung N/A
Trạng thái công ty Đang hoạt động
 

Comment

Free Auto Backlinks From http://liketop.net