Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

HTX công nghiệp Điện Biên

Mã số C003133
Lượt xem 601
Tên công ty HTX công nghiệp Điện Biên
Tên quốc tế
Tên viết tắt N/A
Địa chỉ Alley 1, Group 11, Thanh Luong Ward, Hai Ba Trung Dist. , Hà Nội
Điện thoại công ty 4-39711433   
Fax công ty
Email công ty
Website công ty N/A
Lĩnh vực kinh doanh
Loại doanh nghiệp Hợp tác xã
Ngày thành lập công ty 31/12/1969
Giấy phép kinh doanh số N/A
Lần đăng ký thứ N/A
Người đại diện N/A
Địa chỉ người đại diện N/A
Vốn điều lệ N/A
Giới thiệu, thông tin chung N/A
Trạng thái công ty Đang hoạt động
 

Comment

Free Auto Backlinks From http://liketop.net