Tìm kiếm

Tìm kiếm doanh nghiệp
Ngành nghề
Địa điểm
Doanh nghiệp
Từ khóa

Quang cao giua trang phai

Cty TNHH Columbia ASIA

Mã số C026989
Lượt xem 1126
Tên công ty Cty TNHH Columbia ASIA
Tên quốc tế
Tên viết tắt N/A
Địa chỉ 8 Alexandre De Rhodes Str., Dist. 1 , Hồ Chí Minh
Điện thoại công ty 38238888, 38238455
Fax công ty 38238454
Email công ty columbiaasia@hcm.vnn.vn
Website công ty http://www.columbiaasia.com
Lĩnh vực kinh doanh Hoạt động của các trạm y tế cấp xã và trạm y tế bộ/ngành
Loại doanh nghiệp Công ty TNHH
Ngày thành lập công ty 01/01/1970
Giấy phép kinh doanh số N/A
Lần đăng ký thứ N/A
Người đại diện N/A
Địa chỉ người đại diện N/A
Vốn điều lệ N/A
Giới thiệu, thông tin chung N/A
Trạng thái công ty Đang hoạt động
 

Comment

Free Auto Backlinks From http://liketop.net